محمدی 09184179241 ☎️ حسینی 09185308226

کمک به خیریه سلام بابا

♥♥♥♥ برای واریز کمک های مادی لطفا از طریق شماره حساب های زیر با نام موسسه خیریه احسان بانه اقدام فرمایید: ♥♥♥♥

شماره حساب بانک ملی : 0108651938004 موسسه خیریه احسان بانه 

شماره کارت ملت : 6104337903807152 موسسه خیریه احسان بانه 

ادر سایت موسسه : www.ehsanbaneh.com

برای ارسال کمک های غیر مادی  وسیله مورد نظر را به ادرس : ;کردستان بانه- بلوار ورزش (حمزه اباد)- چهار راه چراغ قرمز بلوار حمزه اباد-ساختمان پاسارگاد – دفتر مووسسه احسان بانه اقدام نمائید.