پشتیبانی فروش و راهنمای خرید ::

مسئول فروش 

09189741866 : اقای سعیدی

08734216805 : شماره ثابت

ادرس فروشگاه ::

شهر بانه - خ شهدا-مجتمع تجاری حیام