پشتیبانی سایت سلام بابا به صورت 24 ساعته اماده پاسخگویی هستند.

صادقی ::   09184179241 - 08734240036 

احمدی  ::  09184179240 - 08734240013  

اعتماد::     09189123904-  08734242094

محمدی ::  09187886126- 

کریمی :     09187886127 (  لوازم خانگی کوچک )

 ارتباط طریق تلگرام ارسال پیام

سعیدی : 09186644508 (مدیریت سایت)

"آدرس: كردستان - بانه - خ-شهدا-مجتمع تجاری هدیه-طبقه 2 - کدپستی: 6691934531"  

شماره کارت:  

ملت : 2243-0441-3378-6104 رضا سعیدی

ملت : 2243-0441-3378-6104 رضا سعیدی

سپه :1331-4550-1010-5892 رضا سعیدی

رفاه: 7829-9791-6318-5894 رضا سعیدی

ملی: 4837-1155-9973-6037 رضا سعیدی

انصار: 4472-5056-8110-6273 رضا سعیدی

صادرات :3785-6981-6915-6037 رضا سعیدی

پاسارگاد : 6566-5133-2910-5022 رضا سعیدی


راهنمای خرید.

با تخفیف خریداری کنید ...

تماس با ما