از پاور بانک برای ذخیره انرژی  استفاده می شود

پاور بانک 

جستجوی پیشرفته
موجود بودن