جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

قلم لمسی 

قلم لمسی

‏قلم لمسی یک ابزار اشاره ای است که کاربر آن را روی صفحه نمایش حرکت می دهد و فشار دادن دکمه کناری قلم یا فشردن خود قلم روی صفحه (مانند فشار دکمه ماوس) موارد یا فرمان هایی را انتخاب می کند.